ES2 prestationskemikalie, tjock miljöriktig.

- Advertisement -spot_img

Art.nr: 7640-001

ES2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid +10*C.). Art.nr: 7640.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar med tid gammal åldrad färg i flera lager i samma borttagning (totalt upp till 18 lager, hittills för att kontrollera k-märkt putsfasad om tendens till spricka). ES2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste eller hetvatten flatstråle.

Träfasad: Applicera koncentrerat ES2, vid torra förhållanden med airless min 200 bar högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Sköljning träfibrer, 500 bar/min. minst 500 mm avstånd.

Putsfasad: Lyfter färg från tex k-märkt putsfasad. ESmetoden som avslutas med avsköljning utan högtryck. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C*. Inget vatten på yta där ES2 verkar. ESmetoden, eller här i kombination på putsfasad, 48 tim + ytterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.esmetoden.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Positivt med +10*C och många gamla lager. Pris: xxx sek/ liter. Se produktblad.

BESÖK BUTIKEN

- Advertisement -spot_img