ES1, färglyftaren

- Advertisement -spot_img

Art.nr: 7638-025

ES1, färglyftaren ute för intakt ”färgskinn” för tak eller fasad. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning. Färglyftare för plast- och dispersionsfärg samt några linoljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Verkn.tid; 2-15 tim. 2 tim vid 40*C på ytan / 3,5 tim /20*C /7 tim vid10*C.. Art.nr: 7638

ES1 Färglyfning - ES-Metoden Takcare
ES METODEN.
Färglyftaren för plåt tak - ES-Metoden
ES METODEN.

Arbetsbeskrivning

Täck känsliga växter samt normal plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES1, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES1 använder du på material som tex. trä, sten, betong, aluminium inkl. metall. ES1 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, några linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang.

Vidare

Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. yttertak och yttervägg. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Plåttak: Se takcare.se för borttagning av Plastisol på plåttak på hemsidan, som produkten är framtagen för. ES1 tränger då ned inunder grundfärgen och bryter vidhäftningen, varvid även toppfärgen lyfts. Eventuellt kokar den inte på ytan.

Du ser därför inte när den är klar, kräver att du testar med metallspets. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 60-90*C*. Inget vatten på yta där ES 1 verkar. Utomhus på tak och fasad: ES-metoden eller ES metoden, se www.esmetoden.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC* — +40°C* (60 °C* i behållare), på metall från ca +3°C. Pris: xxxx SEK/25 LITER DUNK

ES METODEN.
Efter ES1. Inför ommålning med rätt giftfritt ytskydd.

BESÖK BUTIKEN

- Advertisement -spot_img