ES2 prestationskemikalie

- Advertisement -spot_img

Art.nr: 7640-010

ES2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

ES2-enstegsappl-ES-Metoden-Takcare

Arbetsbeskrivning: Inget vattenhögtryck om inte nödvändigt. Ht förstör känslig yta. Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager i samma borttagning med ES-metoden (totalt upp till 18 lager). ES2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, skonsam borste tex mässingborst.

Träfasad: Applicera koncentrerat ES2, vid torra förhållanden med högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/minst 500 mm avstånd.

Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES2 verkar. ESmetoden , som här på k-märkt putsfasad, 48 tim + ytterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.esmetoden.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Desto kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Positivt med +10*C och många gamla lager. Pris: XXX sek/10 liter

BESÖK BUTIKEN

- Advertisement -spot_img