Putsfasad Årets Fasad 2020

- Advertisement -spot_img

Residenset i Kristianstad har renoverats och anpassats för nya funktioner och hyresgäster. Huvudbyggnadernas fasader har restaurerats, huvudentrén har flyttats och nu senast har gården fått en ny gestaltning med utgångspunkt i renässansens ideal.

Kristiansstads Residens ES METODEN 2020.
Video från ES METODEN

Kristianstad residens ritades av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes 1857–1860 som bostad åt landshövdingen och med lokaler för länsstyrelsen. Residenset byggdes sedan ut med bland annat flera våningar. Sedan 1935 är det statligt byggnadsminne.

Huvudbyggnadernas fasader har restaurerats.

Residenset ska lyftas till forna tiders glans med hjälp av ES-metoden

Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader.

Fokus ligger på att bevara och ta tillvara byggnadens fantastiska kvaliteter, förädla fastigheten och samtidigt möta kraven på en modern kontorsbyggnad när det gäller exempelvis ventilation och akustik. De senaste åren har representationsvåningen omvandlats till kontorslokaler, huvudbyggnadens fasader har putsats om, huvudentrén har diskret tillgänglighets anpassats och historiska belysningsarmaturer restaurerats.

LÄS OCKSÅ: Puts Årets K-märkta Fasad 2020, gips, puts, kakel, sten, betong, metall etc.

Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader.

Residenset historia

Den tidigare utformningen härstammade troligtvis från början av 1960-talet, och förändringar och tillägg har gjorts allt eftersom. Som utgångspunkt för den nya gestaltningen har byggnaden fungerat som inspiration tillsammans med de behov som finns på gården idag. Konceptet utgår ifrån renässansens ideal där byggnad och trädgård samverkar och tar fasta på husets symmetriska formspråk och material. Innergården ska fungera som en härlig paus plats för residensets hyresgäster och inrymmer också cykelparkering och ett nytt miljöhus i renässansstil.

LÄS OCKSÅ: PUTSFASAD VIA RESIDENSET

Mötesplats tar form

En större central mötesplats kantas på två sidor av symmetriska granit murar, perennplanteringar och spegeldammar. Mötesplatsen lyfts fram med ett avvikande mark material och ett centralt placerat vårdträd. I övrigt utgörs mark materialen av återanvänd smågatsten från platsen samt ett stråk med granithällar till tillgängliga entréer.

Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader.

Trappa och ramp anpassas för att skapa en generösare huvudentré samt för att följa gårdens nya formspråk. Befintliga stenmurar runt den tidigare trappan bevaras och skapar en ram runt den nya stenlagda ytan framför entrén. Planteringar från 1937 års relationsritning återskapas längs fasaderna.

Kristianstads landshövdingeresidens. Statligt byggnadsminne sedan 1935. Viktig byggnad byggd då Sveriges gräns låg här. Färgborttagning 3- 18 lager med ES 2 och skrapa. Otrolig precision i den raka linjen på fasad byggd ca 1860. Folkes Bygg & Byggnadsvård gjorde jobbet www.folkesbygg.se 044-63677

Fasad material

Materialen på gården samspelar med byggnadens fasad material. Murar, block och hällar är av granit likt byggnadens sockel. Bänkarnas ljusa ek ribbor talar med fasadens ljusa kulör och cykelställ, metallkantstöd, handledare, staket och möbel detaljer målas i svartbrunt för att anknyta till husfasadens fönster kulör.

LÄS OCKSÅ: Äldre putsfasad

Utmärkelse:
Årets Fasad 2020

Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader.
Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader.

Arbetet med residenset innebär att stegvis renovera byggnaden – som utgör ett helt kvarter i staden – för att successivt kunna fylla huset med hyresgäster.

ES METOD
ES METODEN.
Ombyggnad av huvudbyggnad och renovering av samtliga fasader.
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here