Kulturvård med ES Metoden

- Advertisement -spot_img

Kulturvårdsprogram är ett system för att skydda kulturella platser, göra dem tillgängliga och hålla dem levande. Programmet syftar till att bevara, återställa och förbättra historiska och kulturella platser, samt att skapa en bättre förståelse och uppskattning för dessa miljöer.

Programmet kan involvera att samla data om platser, planera för restaurering, utbilda lokala samhällen, organisera studieresor, utforma utställningar och utbilda lokala guider. Det kan också involvera att skapa fysiska markeringsplatser, installera informationsskyltar, anordna teater- och musikuppsättningar, samt andra kulturella evenemang.

Färg från 1754 i Rikssalens innertak.
1754, flera lager av gamla linoljefärger med ES, kapslas in, löses upp, omhändertagande.
Valdemarsudde
Regal Skeppet Vasa Foto Peter Isotalo
Regal Skeppet Vasa Foto Peter Isotalo
Valdemarsudde
ES METODEN.

Miljöriktiga ES-Metoden med varsam färgborttagning lager för lager till rätt underlag för ny giftfri och diffusionsöppen färg som andas till framtiden och miljö avfallshantering av allt farligt blyvitt etc, och omhändertagande till rätt avfall. Prins Eugens Valdemarsudde

Kulturvärden
ES-Metoden med miljöriktiga prestationskemikalier varsamt lager efter lager till hållbar framtid.
Rikssalen

ES-Metoden med miljöriktiga prestationskemikalier varsamt lager efter lager till hållbar framtid.

- Advertisement -spot_img