Olika miljöer, olika krav

- Advertisement -spot_img
Olika byggnader men med samma metod ES-Metoden

Med Olfa Skrapa skjuvar man av den gamla färgen

På ytskydd av metalliska material och konstruktioner för att förhindra uppkomst av korrosion. Det som fungerar bra i exempelvis byggnader klarar sig vanligtvis inte speciellt lång tid i en kemiskt aggressiv miljö, till exempel i processindustrin. Att välja rätt typ av ytskydd så att korrosion inte uppstår kräver kunskap om såväl materialet man vill skydda, som ytskyddet i sig och den miljö konstruktionen befinner sig i, samt om vilka testmetoder som är lämpliga att använda.

Skonsam färgborttagning från aluminium.
Cellulosafärg från aluminium med ES, ES1 och ES2 – ES-Metoden.
ES tunn i Östermalms Saluhall

ES verkar på billack

Rengöringsgrad1, och helt oskadd metallyta.

De gamla billacken är avspolad och omhändertagen

ES1 har skonsamt lyft färgen från plåttaket.

Intakt Plastisol efter upplyftning med ES1

Inför hämtning till miljöhantering

Takfärg upplyft från tak

Giftig bottenfärg byts till giftfri med ES METODEN

Giftig bottenfärg ska bort med ES METODEN

Tvåkomponentfärg lyfts med hjälp av ES och ES+.

Den användarvänliga ES läggs på fönsterkarmen och får verka

Fönsterrenovering med ES, takcare

Takfärgen lyfts lätt upp med ES 1. Tas omhand mekaniskt i soppåsar på taket.

Inget skräp på marken!! Hela plåttaket totalt avfärgat helt oberoende av väderstreck. Utförs av Byggföreget Dextera AB i Göteborgs centrala delar utförs detta med ES1. Ingen högtryckspump på plåttaket som orsakar nedskräpning. ES1 får verka i 2-3 timmar och Plastisolen lyfter i intakt färgskinn. Skjuvas sedan lätt bort och tas om hand på taket. Rengöringsgrad 1 inför ommålning med ES1.

Naturligtvis inplastat med statiskt laddad folie.

Färgborttagning, K-märkt yta på Kungliga Slottet, Innertaket i Prins Bertils Paviljong ska få ny färg.

Man tar bara bort den färg som är dålig

Här använder Målerifirma Larsson & Örnmark AB ES och ES-Metoden.

Måleriföretaget Folkes Bygg AB: Vid + 10*C och den användarvänliga tjocka färglösaren ES2. Två påläggningar med ett dygn emellan. Inplastning efter ett dygn. ES2 har fått verka i 72-96 timmar, tex över helg. Med Olfa Skrapa skjuvar man bort färgen skonsamt från putsfasad med ES-Metoden.

Yta inför ommålning

ES METODEN

Miljöriktig färgborttagning i trappen upp till patienterna. Personalen använder tillfälligtvis hiss.

Förbehandling med ES i trappen i St Görans Sjukhus, Stockholm. Alltid rätt miljö och omhändertagande.

- Advertisement -spot_img
Previous article
Next article