Möt vår tekniskt ansvarige på ES METODEN

- Advertisement -spot_img

Lars Sandberg är en förgrundsgestalt inom byggnadsvårdsbranschen, med en imponerande karriär som sträcker sig över två årtionden. Som den tekniskt ansvarige på företaget har Lars spelat en avgörande roll i utvecklingen och implementeringen av den användarvänliga och miljöanpassade ES-metoden för byggnadsvård.

Med en passion för bevarandet av historiska strukturer och en djup förståelse för moderna hållbarhetsprinciper har Lars drivit på för att förena traditionella metoder med innovativa lösningar. Hans expertis sträcker sig över ett brett spektrum av områden, från restaurering av äldre byggnader till att införa energieffektiva tekniker för att minska miljöpåverkan.

Lars Sandbergs engagemang och dedikation till sitt arbete har inte bara lett till framgång för företaget utan har också haft en positiv inverkan på branschen som helhet. Hans förmåga att kombinera teknisk kunskap med kreativ problemlösning har gjort honom till en efterfrågad auktoritet inom byggnadsvårdsområdet.

Genom åren har Lars delat med sig av sin expertis genom att hålla föreläsningar, delta i workshops och skriva artiklar om hållbar byggnadsvård. Hans insatser har inte bara bidragit till att höja medvetenheten kring vikten av bevarandet av historiska strukturer utan har också inspirerat en nästa generation av yrkesverksamma inom branschen.

Med över 20 års erfarenhet och en djupgående kunskap om ES-metoden för byggnadsvård fortsätter Lars Sandberg att vara en ledande röst och en drivande kraft i arbetet för att främja en mer hållbar och ansvarsfull hantering av vårt byggnadsarv.

Kontakt: lars.sandberg@sosmalerikonsult.se Mobil: +46 70 528 2855

- Advertisement -spot_img
Previous article
Next article