ES METODEN kokar på 2 minuter

- Advertisement -spot_img

ESMETODEN logo_blac
Lätthanterlig miljöriktig kontrollerad färgborttagning, ta till rätt ytunderlag för nytt fäste för nytt diffusionsöppet uvskydd för framtiden

ES är en miljöanpassad och användarvänlig färglyftare, ger kokning efter två minuter, men låt verka ut för full funktion. Den enkla och avancerade prestations kemikalien för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet med nytt diffusionsöppet ytskydd.

ES-Metoden i innertak
ES- ESmetoden-Rosenbad-Horsal
Analys färger av Per Karneke, malerikonsultkarneke@gmail.com.
Fönsterrenovering på Kammarrättens Hus var första objekt med ES-Metoden.

År 2003 gjordes de första fönsterrenoveringarna av larsson-ornmark.se
Trapphus vid slottskyrkan.
Rikssalen med ställning inför ommålning.
Gamla spröda linoljefärger som åtgärdas varsamt med ES-Metoden och nya linoljefärger.
Fyra clickskrapor användes efter ES med 24 timmars verkan.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg
Här ersattes sex lager gamla hårda linoljefärger med nya diffusionsöppna linoljefärger.
12 meter upp ovanpå ställningen inunder Rikssalens innertak.
Där uppe gjordes den fantastiska ommålningen med ES-Metoden och ES som förbehandling.
Innertak med ES METODEN. Rikssalen, innertaket, sex lager färger till år 1754, lars.sandberg@sosmalerikonsult.se
lars.sandberg@sosmalerikonsult.se
Blyinfattat glas med ES-Metoden.
Regeringens Rosenbad med ES-Metoden och ES.
Stuckaturer i Rosenbad inplastade ovan ES som får verka ca 24 timmar. Skrapas sedan varsamt med bla plastknivar.
Ersta kyrka är en av alla kyrkor som underhållits med ES-Metoden.
Stadshuset i Stockholm gjordes samtidigt inne i undertak kontor och på fönstren ute i omgångar.
Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm, den femte största i landet. Fönstren gjordes av BDF och ytor inne av L&Ö.
Gustaf Vasa kyrka; Här visar Lars Sandberg hur ES-Metoden fungerar, Du kan hantera lager efter lager, här med ES, +46 705282855
Alternativ användning, ES+ eller den miljöriktigaste ES4. Vid fönsterrenovering kan det vara olämpligt använda plastfolie, då det kan flyga iväg och sätta sig på annan yta.
Dessa fönster förbehandlades med ES-Metoden i Gamla Stan på Riddarholmen i Stockholm redan år 2003.
Fönsterrenovering, Stadshuset
Fönsterrenovering med ES-METODEN och ES, vid samtidig kontorsverksamhet i Stockholms Stads utrymmen. Samtidigt pågår underhåll av innertak med ES +.
Du ser hur nästa yta ser ut och anpassar färglösningen efter det.
Stadshuset står inte i Gamla Stan men det får representera alla fönsterrenoveringar som sker med ES och ES-Metoden i Stockholm sedan år 2003.
Färglösning till rätt underlag för hållbarhet.
Ytskydd - Takcare
Stockholms Slott

070 7880320, info@esmetoden.se, www.esmetoden.se

- Advertisement -spot_img
Previous article
Next article