Du tvingar ES produkten att jobba mot färgen

Helt logiskt tänkande, produkten ska jobba mot färgen, inte luften. Och fantastiskt väderskydd!!

 a. Bättre vätning. b. Mindre lukt. c. Skydd mot regn

    Statisk inplastning med ES-Metoden.

ES Metoden inplastning på väggar i trappuppgång
Elektrisk, statiskt laddad inplastning ovan ES miljöriktiga kemikalie inför verkningstid.