Färgborttagning från k-märktputs.
Olfa skrapa i 300 eller 600 mm längd.
Puts inomhus Valdemarsudde
Kungliga Slottet Stockholm

Årets Fasad 2020

Färgborttagning puts

Bly i färg