PLÅTTAK

Färglyftaren ES1; Helt varsam intakt färglyftning i skinn

Färglösning med ES-Metoden och EStunn, helt skonsamt till Rengöringsgrad1 utan att röra metallens struktur.

påfyllning av ES_1 i högtryckspump
ES1 , den miljöanpassade färglyftaren för lyftning av tex plastisol i färgskinn.
Plastisol lyfts med ES_3
Plastisol på vertikal yta med ES1 och tvåstegsmetoden, lyfts lätt med ES1 efter sju timmar vid +7*C. Jag lyfter med fingrarna.
Avfärgning skonsam av kyrktorn
ES1 utsprutat i två steg inför verkningstid.

Kapacitet, högtrycksfärgspruta från Graco 795
Högtrycksspruta ut ES-Metoden med samma spruta som du sedan sprutar ut den nya färgen med.
Verktyg av olika slag för at
Verkningstid med ES1 och avskrapning av färgen från kupade tak av lättbetong, som släta metalltak.
Utsprutning av ES_1 på kyrktak
Applicering, utsprutning i två steg från korg av ES METODEN. Här färglyftaren ES1 på kyrktak, kupade lättbetongtak till gamla järntak.
Tvåstegs applicering av ES_1
Tvåstegs applicering YMNIGT av ES1 på brant kyrktak. Verkningstid 1 till 3 timmar vid 20*C. Vid 7*C krävs 7 timmar för färglyftaren att lyfta färgen i skinn.
Dåligt plåttak beroende av  förstörd plastisolfärg.
Efter ES_1 på stort plåttak
Helt oskadad takplåt efter förbehandling med ES1 inför ommålning med rätt diffusionsöppen takfärg.
Helt oskadd och ren takyta inför påläggning av rätt ny takfärg.
Bortskrapning av den upplyftade dåliga takfärgen.
ES1 har gjort sitt jobb, partiell grovslipning på fläckar, avslutas med hetvattentvätt inför ommålning.
Gammal plastisol, takplåtsfärg som är lyft med ES1 i intakta färgskikt.